Smärtepidemiologi

  • Cirka 30 % av befolkningen lider av ett långvarigt smärttillstånd
  • Ca 5 % anger ett ”stort vårdbehov”
  • 1 % ”smärtinvalider”
  • Smärta = en folksjukdom.
  • Vanligaste orsaken till läkarbesök i primärvård
  • Tillsammans med psykiatriska sjukdomar den vanligaste orsaken till långtidsjukskrivning

(SBU 2006, 2010)

 

 

 

Forskningsledare:

Prof.Torsten Gordh

PARTNERS
Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics | E-post info@berzelii.uu.se