Explorativ forskning och teknologiutveckling

Våra forskningsmål definieras utifrån behoven och den senaste kunskapen från medicinsk, biologisk, farmaceutisk och kemisk spetsforskning. Vi arbetar med fundamental utveckling av separations- och detektionsmetoder samt tillämpar dessa för att lösa de analytiska frågeställningarna inom klinisk neurovetenskap. Våra olika forskningsprojekt innefattar innovativa lösningar för provtagning, provupparbetning, separation, detektion, datautvärdering och validering, d.v.s. alla steg i den analytiska kedjan i klinisk forskning.

Bakgrund

Idag finns det ett antal mycket kraftfulla separations- och detektionstekniker tillgängliga för studier av proteomet (proteinsammansättningen) hos både modelldjur och patienter. Dessa tekniker möjliggör kartläggandet av det enorma antalet proteiner i kroppen och deras roll i olika neurorelaterade sjukdomsförlopp. Detta innebär att allt högre krav måste ställas på korrekt provtagning och provhantering samt högpresterande datainsamling och dataanalys. Inte helt oväntat sker en livlig debatt angående användandet av en tillförlitlig experimentell design för att möta behoven och frågeställningarna inom klinisk proteomik. Vi har valt att inte använda det klassiska proteomikarbetssättet med 2-dimensionell gelelektrofores (2D-PAGE). Vi tillämpar istället multidimensionella vätskebaserade separationstekniker i kombination med högupplösande masspektrometri för både identifiering och kvantifiering av proteiner vilka är högintressanta som potentiella biomarkörer för sjukdom. Mycket fokus ligger på utvecklingen av bättre provtagningsmetoder, såsom mikrodialys, samt upprening och proteinextraktion av både vävnadsprover och kliniska kroppsvätskor, t.ex. cerebrospinalvätska och blodplasma. Dessutom sker en ständig utveckling av mycket selektiv och känslig detektion av proteinbiomarkörer med hjälp av proximitetsligering (PLA) samt anatomisk visualisering med magnetisk resonanstomografi (MRT eller MRI).

 

Forskningsledare:

PARTNERS
Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics | E-post info@berzelii.uu.se