Forskning kring Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom, den vanligaste orsaken till demens, medför stort lidande för patienter och anhöriga. Sjukdomens symptom beror på att nervceller i hjärnan förtvinar och inte längre förmår kommunicera med varandra.

Under de senaste tjugo åren har kunskapen om Alzheimers sjukdom ökat markant. Vi vet att höga nivåer av proteinet beta-amyloid (Aβ) orsakar sjukdomen. Aβ är ett lösligt protein som hos vissa har en benägenhet att bilda senila plack, olösliga klumpar i hjärnan som är så stora att de syns i ett vanligt mikroskop. Forskning under senare år, från oss och andra forskargrupper, indikerar att de mest skadliga formerna av Aβ är lösliga aggregat, som kallas protofibriller eller oligomerer. I en Alzheimerdrabbad hjärna finner man även proteinklumpar, tangles, inuti nerverna vilka består av proteinet tau. Dessa uppträder alltid vid sidan av senila plack och ibland hittar man även klumpar av proteinet alfa-synuklein i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Ansamling av alfa-synuklein sker annars framförallt i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens. Det är den näst vanligaste demenssjukdomen, ett slags mellanting mellan Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Då medicinerna som idag används vid Alzheimers sjukdom inte stoppar processerna som leder till att nervcellerna dör och hjärnan förtvinar är forskningen kring nya behandlingsstrategier intensiv. Flera nya och lovande terapier utvärderas just nu i kliniska prövningar världen över. För att dessa nya behandlingar skall kunna utvärderas på ett optimalt sätt krävs det dock nya, bättre markörer för sjukdomen. De biomarkörer som finns idag, sänkta nivåer av Aβ42 och förhöjda nivåer av tau och fosfo-tau i cerebrospinalvätska (CSF), är förhållandevis bra på att urskilja sjukdomen tidigt. De avspeglar dock inte sjukdomsförloppet, nivåerna förändras inte nämnvärt i olika stadium av sjukdom. Vårt mål är hitta bättre biomarkörer för Alzheimers sjukdom och vår strategi är att åstadkomma en metod för att mäta Aβ-protofibriller i ryggvätska. Vi studerar även aggregat av alfa-synuklein för att se om mätning av detta protein kan användas för att särskilja Alzheimers sjukdom ifrån Lewykroppsdemens.

 

 

Forskningsledare

Prof. Lars Lannfelt

PARTNERS
Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics | E-post info@berzelii.uu.se