Forskning inom Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Forskningen är indelad i tre tematiska forskningsområden som alla innehåller ett antal olika projektaktiviteter. De utsedda projektledarna ansvarar för sina respektive projekt och för varje tematiskt område finns en ansvarig temaområdesledare:

 

Tematiskt forskningsområde för Alzheimers sjukdom:

• Prof. Lars Lannfelt

Tematiskt forskningsområde för Kronisk Smärta:

• Prof. Torsten Gordh

Tematiskt forskningsområde för Explorative Research/Utveckling av analysmetodik

• Prof. Jonas Bergquist

PARTNERS
Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics | E-post info@berzelii.uu.se