sun setting

Partners

Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics är sammansatt så att tre sektorer (offentlig sektor, akademisk and industri) samarbetar i en "triple helix" struktur.

Centret består idag av; åtta akademiska forskargrupper, som tillsammans representerar sex institutioner vid Uppsala Universitet, tio partners från industrin samt Uppsala Akademiska sjukhus.


Akademisk Partner

Uppsala Universitet

Hemsida: www.uu.se

 

 

Offentlig Partner

Akademiska Sjukhuset

Hemsida: www.uas.se

 


Industri Partners

GE Healthcare Bio-Sciences AB

Hemsida: www.gehealthcare.com

AstraZeneca AB

Hemsida: www.astrazeneca.se

BioArctic Neuroscience AB

Hemsida: www.bioarctic.com

 

M Dialysis AB

(Tidigare CMA Microdialysis AB)
Hemsida: www.mdialysis.com


GYROS AB

Hemsida: www.gyros.com

ModPro AB

Hemsida: www.modpro.se

Molecular Fingerprint Sweden AB

Hemsida:

OLINK Bioscience AB

Hemsida: www.olink.com

Q-linea AB

Hemsida: www.qlinea.com


Uppsala universitets Projekt AB

Hemsida: www.uuinnovation.uu.se

Finansiärer

 

 

The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA)

Hemsida: www.vinnova.se

 

The Swedish Research Council (VR)

Hemsida: www.vr.se

PARTNERS
Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics | Email info@berzelii.uu.se