Uppsala Berzelii Technology

Excellent grundforskning i samarbete med näringsliv och sjukhus...

Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics är en 10-årig centrumsatsning med fokus på excellent grundforskning i nära samarbete med näringslivet.

 

Denna unika sammansättning av forskare från Uppsala universitet, Uppsala Akademiska sjukhus och industrin arbetar idag gemensamt mot målen att hitta biologiska markörer för tidig diagnostik samt öka våra kunskaper om Alzheimers sjukdom och kronisk smärta.

PARTNERS
Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics | E-post info@berzelii.uu.se